O zakładzie

Zakład został utworzony w ramach Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 1 października 2001 roku.

Prowadzone w zakładzie badania koncentrują się przede wszystkim wokół problemów związanych z ochroną danych w sieciach teleinformatycznych (bezpieczeństwo transmisji, protokoły i algorytmy kryptograficzne) oraz zagadnień  związanych z efektywności transmisji w takich sieciach (algorytmy routingu, modelowanie sieci).

Struktura

Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
  • Pracownia Sieci Komputerowych
  • Pracownia Systemów Wbudowanych

Kontakt

kierownik Zakładu:
ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
dr inż. Maciej Piechowiak
tel. 52 32 57 621
e-mail: mpiech@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-074 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. +52 32 57 620