Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych
Władze Katedry Władze Katedry

Władze Katedry

Kierownik Katedry
dr inż. dr n. med i n. o zdr. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni

 

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1997), Podyplomowego Studium Telekomunikacji Cyfrowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2002), Studium Podyplomowego „Sieci komputerowe i aplikacje internetowe” na Politechnice Poznańskiej (2004), Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy (2012), Studiów Podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2014), studiów "Master of Business Administration" (MBA) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2017), "Executive Master of Business Administration" (EMBA,WSM CH, 2021), "Doctor of Business Administration" (DBA, WSM CH, 2021) oraz ponad 70 kursów specjalistycznych. Rozprawę doktorską „Symulacje funkcji pnia mózgu” obronił pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzisława Ducha w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2015). Rozprawę doktorską „Badania uwarunkowań klinicznych i neurofizjologicznych stresu i wypalenia zawodowego” obronił pod kierunkiem dr hab. Jolanty Masiak, prof. uczelni na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2023).

Autor i wspołautor 12 książek oraz ponad 270 artykułów i rozdziałów w monografiach, 40 wystąpień konferencyjnych, kierownik lub wykonawca w 32 grantach i projektach innowacyjnych oraz 22 tematach badawczych, zdobywca ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych (w tym na Brussel Innova, Concours Lepine, INPEX, iENA, Archimedes, INTARG i innych), współautor 2 patentów i 10 zgłoszen patentowych. Posiada 25-letnie doświadczenie praktyczne w obszarze planowania, budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych w resorcie Obrony Narodowej, w tym w ramach PKW Irak, oraz w przemyśle. Pozwoliło to na osiągnięcie wskaźników bibliometrycznych: 6875 pkt. MEiN, sumarycznego IF=137,371, h=16 (WoS, 599 cytowań), h=19 (Scopus, 815 cytowań), h=27 (GS, 1903 cytowania).

Pracę naukową rozpoczął jako doktorant w Katedrze Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta, kierownika Pracowni Sieci Komputerowych oraz kierownika Zakładu Teleinformatyki w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy. W latach 2018-2020 Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW oraz w latach 2018-2023 Prezes Zarządu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UKW sp. z o. o. Od 1019r. kierownik Katedry Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych oraz przewodniczący Rady kierunku informatyka. Od 2023r. członek Rady dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Recenzent i członek komitetów redakcyjnych ponad 20 czasopism naukowych, uczestnik i członek komitetów organizacyjnych ponad 40 konferencji oraz uczestnik ponad 70 eventów promujących naukę. Ekspert/recenzent NCBR, FNP, PARP, OPI PIB, DARR, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Latvian Council of Science (ponad 80 wykonanych recenzji wniosków grantowych). Odbył staże m.in na Politechnice w Koszycach (TUKE), Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy "Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego" (KPI), EFREI Paris (obecnie Universite Paris 2 Pantheon Assas), Politechnice w Ostravie (VSB-TUO) oraz Zakładzie Neuroinformatyki UMCS w Lublinie. Współpracuje z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologiii UMK w Toruniu, Katedrą Fizjoterapii CM UMK w Bydgoszczy oraz międzynarodową grupą badawczą InterRDoCTor, uczelniami lubelskimi: UMCS, UMLub i KUL oraz Uniwersytetem Śląskim.

Kontakt

Kierownik Katedry dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni tel. 725 88 99 09 e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl