Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych

Pracownicy Katedry Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych

mgr inż. Krzysztof Galas - Asystent badawczo-dydaktyczny
e-mail: krzysztof.galas@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 22, p. 205 A  

dr inż. Sebastian Kula - Adiunkt badawczo-dydaktyczny
e-mail: sebastian.kula@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 16, p. 208 B

mgr inż. Olga Małolepsza - Asystent badawczo-dydaktyczny
e-mail: olga.malolepsza@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 31, p. 305

dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny/kierownik Katedry
e-mail: dariusz.mikolajewski@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 22, p. 205 A

dr inż. Maciej Piechowiak - Adiunkt badawczo-dydaktyczny
e-mail: maciej.piechowiak@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 21, p. 205 C

mgr inż. Adrianna Piszcz - Asystent badawczo-dydaktyczny
e-mail: adrianna.piszcz@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 31, p. 205A

mgr inż. Marek Andryszczyk - Asystent badawczo-dydaktyczny
e-mail: marek.andryszczyk@ukw.edu.pl pok. 306