Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych

Prowadzone przedmioty

prof. dr hab. inż. Andrey Grishkevich

 

Podstawy programowania

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy równoległe i rozproszone

Techniki programowania i komunikacja człowiek-komputer

Wprowadzenie do mechatroniki

 

prof. dr hab.Mykola Nedashkovskyy

 

Programowanie strukturalne i obiektowe

Komunikacja człowiek-komputer

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Seminarium dyplomowe

 

dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni

 

Podstawy teleinformatyki

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Układy bezprzewodowe

Project management

Biocybernetics and biomedical engineering

 

dr inż. Maciej Piechowiak

 

Architektura systemów komputerowych

Computer networks I

Sieci komputerowe II

Sieciowe systemy operacyjne

Systemy wbudowane

 

dr inż. Sebastian Kula

 

Przetwarzanie obrazów

Przetwarzanie obrazu i układy wizyjne

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Teoria obwodów

Podstawy elektrotechniki, elaktroniki i miernictwa

Napędy i sterowanie urządzeń mechatronicznych

Systemy rozproszone

 

dr Grzegorz Śmigielski

 

Układy programowalne

Sterowniki przemysłowe

Sieci i sterowniki przemysłowe

Mechatroniczne systemy sensoryczne

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice

Napędy i sterowanie urządzeń mechatronicznych