Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych

Nagrody i medale

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia zdobyte przez pracowników KTiSE w latach 2015-2021:

 

Zagraniczne:

 • Złoty medal The 6th International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2021 dla międzynarodowego zespołu z Institute of Computer Science, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland; EFREI Paris - École d‘Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique in Paris, France w składzie Krzysztof Tyburek, Catherine Marechal, Dariusz Mikołajewski, Katarzyna Węgrzyn Wolska, Piotr Prokopowicz, Lamine Bougueroua za "AI-based platform for semi-automatic systems for multipurpose emotion detection"
 • canadian Special Award na The 6th International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2021 dla międzynarodowego zespołu z Institute of Computer Science, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland; EFREI Paris - École d‘Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique in Paris, France w składzie Krzysztof Tyburek, Catherine Marechal, Dariusz Mikołajewski, Katarzyna Węgrzyn Wolska, Piotr Prokopowicz, Lamine Bougueroua za "AI-based platform for semi-automatic systems for multipurpose emotion detection"
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2020 (Kaohsiung, Tajwan) otrzymał Zespół w składzie: Zbigniew Szczepański (WM), Marek Macko (WM), Dariusz Mikołajewski (II) oraz Joanna Nowak (WM) za opracowanie technologii tworzenia poliuretanowych protez piersi w oparciu o skan i druk 3D
 • Polsko-francuski zespół badawczy, reprezentowany przez pracowników Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz EFREI Paris - École d'Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique in Paris w składzie:Krzysztof Tyburek (II UKW), Catherine Marechal (EFREI Paris), Dariusz Mikołajewski (II UKW), Katarzyna Węgrzyn-Wolska (EFREI Paris), Piotr Prokopowicz (II UKW), Lamine Bougueroua (EFREI Paris) otrzymał na Międzynarodowych Targach/Konkursie Wynalazczości „Concours Lepine 2020” w Paryżu ocenę Note 2 adekwatną do rangi SREBRNEGO MEDALU. Zaprezentowany wynalazek to oparta na sztucznej inteligencji platforma dla półautomatycznych systemów do uniwersalnego wykrywania emocji.

 • Złoty medal na International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2020 otrzymał wynalazek „Development of technology for creating polyurethane breast prosthesis based on 3D scanning and 3D printing” (Rozwój technologii tworzenia poliuretanowej protezy piersi w oparciu o skanowanie 3D i druk 3D) autorstwa: mgr Zbigniew Szczepański (Wydział Mechatroniki), dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki), dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni (Instytut Informatyki), mgr inż. Joanna Nowak (Wydział Mechatroniki)

 • Nagrodę specjalną na International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2020 otrzymał wynalazek „Development of technology for creating polyurethane breast prosthesis based on 3D scanning and 3D printing” (Rozwój technologii tworzenia poliuretanowej protezy piersi w oparciu o skanowanie 3D i druk 3D) autorstwa: mgr Zbigniew Szczepański (Wydział Mechatroniki), dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki), dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni (Instytut Informatyki), mgr inż. Joanna Nowak (Wydział Mechatroniki)

 • Złoty medal na 2020 Japan Design, Idea and Invention Expo (JIDE) za "Hand Exoskeleton" autorstwa dr hab. inż. Izabela Rojec, prof. uczelni - Instytut Informatyki mgr inż. Jakub Kopowski - Wydział Psychologii, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki,
 • Srebrny medal na 23. Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes” otrzymał wynalazek Zintegrowany system pomiarowy Pyłu Zawieszonego 2,5/10 (na zdjęciu) bazujący na efektywnych sensorach i niskoemisyjnej radiotransmisji. Jego autorami są: dr inż. Maciej Piechowiak, dr Piotr Kotlarz, mgr inż. Piotr Żmudziński - z Instytutu Informatyki UKW oraz mgr Marcin Kempiński z Wydziału Mechatroniki UKW.
 • Nagrodę specjalną "Najlepszy rozwój" na 23. Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes” otrzymał wynalazek Zintegrowany system pomiarowy Pyłu Zawieszonego 2,5/10 (na zdjęciu) bazujący na efektywnych sensorach i niskoemisyjnej radiotransmisji. Jego autorami są: dr inż. Maciej Piechowiak, dr Piotr Kotlarz, mgr inż. Piotr Żmudziński - z Instytutu Informatyki UKW oraz mgr Marcin Kempiński z Wydziału Mechatroniki UKW.
 • Brązowy medal na International Trade Fair Ideas Inventions New Products iENA 2019 (Norymberga, Niemcy) za "Integrated PM 2.5 / 10 measurement system based on cost-effective sensors and low-emission radio transmission" otrzymał zespół w składzie: dr inż. Maciej Piechowiak (Instytut Informatyki UKW), dr Piotr Kotlarz (Instytut Informatyki UKW), mgr inż. Piotr Żmudziński (Wydział Mechatroniki UKW), mgr Marcin Kempiński (Wydział Mechatroniki UKW)
 • Nagroda specjalna na International Trade Fair Ideas Inventions New Products iENA 2019 (Norymberga, Niemcy) za "Hand exoskeleton" otrzymał zespół w składzie: Izabela Rojek (Instytut Informatyki ), Jakub Kopowski (Wydział Psychologii), Dariusz Mikołajewski (Instytut Informatyki), Marek Macko (Wydział Mechatroniki UKW)
 • Srebrny medal 3rd International Fair of Patents, Inventions, Innovations and New Techologies "INOVAMAK 2019" w Skopje (Macedonia Północna) za "Mobile system supporting gait analysis based on fuzzy numbers and fractal parameters" dla zespołu: inż. Dariusz Mikołajewski, dr Piotr Prokopowicz
 • Srebrny Medal International Invention Innovation Competition (iCAN 2019) w Toronto (Kanada) za "Mobile system supporting gait analysis based on fuzzy numbers and fractal parameters" dla zespołu: inż. Dariusz Mikołajewski, dr Piotr Prokopowicz
 • Złoty medal na Global Innovation Forum 2019 (GIF 2019, Limassol, Cypr) za "Wkład do wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami" zespołu naukowców, w którego skład wchodzą: dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Złoty medal na 22. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2019 w Moskwie za "Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia" międzyuczelnianego zespołu naukowców w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski - Zakład Teleinformatyki, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Emilia Mikołajewska - Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nagroda specjalna na 22. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2019 w Moskwie za "Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia" międzyuczelnianego zespołu naukowców w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski - Zakład Teleinformatyki, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Emilia Mikołajewska - Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Złoty medal na 43. targach Inova-Croatia 2018 za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda "Best invention for special needs" na 43. targach Inova-Croatia 2018 za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda specjalna delegacji Iranu na 43. targach Inova-Croatia 2018 za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Złoty medal (zespołowo) za Invent Arena w Třinec (Czechy) za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Złoty medal (zespołowo) za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” na XXI Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes" w Moskwie (Rosja) dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Złoty medal (zespołowo) za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” targi nowych technologii „Intelectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku (Tajlandia) dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda specjalna lidera delegacji kanadyjskiej za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” targi nowych technologii „Intelectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku (Tajlandia) dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda specjalna lidera delegacji rumuńskiej za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” targi nowych technologii „Intelectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku (Tajlandia) dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Złoty medal (zespołowo) w Eureka Competition, The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies Brussels Innova 2015 w Belgii za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrkowski).
 • Złoty medal (zespołowo) w Konkursie im. Luisa Lépine (Concours Lepine) na 114. Targach Wynalazczości w Paryżu (2015) za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrkowski).
 • Złoty medal z wyróżnieniem (zespołowo) na The Invention & New Product Exposition INPEX 2015 w Pittsburgu (USA) za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrkowski).

Krajowe:

 

 • Diamentowy Medal na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 za "Egzoszkielet na staw łokciowy" autorstwa zespołu w składzie: dr hab. inż. Izabela Rojek prof. uczelni (Instytut Informatyki); dr hab. inż. Marek Macko prof. uczelni (Wydział Mechatroniki); dr inż. Dariusz Mikołajewski prof. uczelni (Instytut Informatyki);  mgr inż. Jakub Kopowski (Instytut Informatyki/Wydział Psychologii).
 • Złoty Medal w ramach konkursu 'Dostępność plus" XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 otrzymał "Egzoszkielet na rękę" autorstwa zespołu w składzie: dr hab. inż. Izabela Rojek prof. uczelni (Instytut Informatyki); dr hab. inż. Marek Macko prof. uczelni (Wydział Mechatroniki); dr inż. Dariusz Mikołajewski prof. uczelni (Instytut Informatyki);  mgr inż. Jakub Kopowski (Instytut Informatyki/Wydział Psychologii).
 • Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii "Ochrona zdrowia" otrzymał zespół badawczy w składzie:mgr inż. Zbigniew Szczepański (Wydział Mechatroniki), dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki), dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni (Instytut Informatyki), mgr inż. Joanna Nowak (Wydział Mechatroniki) za opracowanie technologii wytwarzania poliuretanowych protez piersi w oparciu o skan i druk 3D.

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku za Egzoszkielet na rękę
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku za Mobilny system wspomagający analizę chodu oparty na liczbach rozmytych i parametrach fraktalnych
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku za Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku za Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia
 • Złoty medal na XIII Międzynarodowe Targi i Konkurs Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online „Innowacje motorem gospodarki” za Egzoszkielet na rękę dla zespołu w składzie dr hab. inż. Izabela Rojek prof uczelni, mgr inż. Jakub Kopowski - Wydział Psychologii, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki, dr hab. inż. Marek Macko prof uczelni - Wydział Mechatroniki
 • Złoty medal na XIII Międzynarodowych Targach i Konkursie Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online „Innowacje motorem gospodarki” za
 • Srebrny medal XIII Międzynarodowych Targach i Konkursie Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online „Innowacje motorem gospodarki” za "Developing of technology for creating polyurethane breast prostheses based on 3D scanning"dla zespołu: Zbigniew Szczepański, Marek Macko, Joanna Nowak - Wydział Mechatroniki, Dariusz Mikołajewski - Instytut Informatyki
 • Nagroda specjalna "Romanian Inventors Forum Award" na XIII Międzynarodowych Targach i Konkursie Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online „Innowacje motorem gospodarki” za "Developing of technology for creating polyurethane breast prostheses based on 3D scanning"dla zespołu: Zbigniew Szczepański, Marek Macko, Joanna Nowak - Wydział Mechatroniki, Dariusz Mikołajewski - Instytut Informatyki
 • Brązowy medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show - IWIS 2019) za "Developing of technology for creating polyurethane breast prostheses based on 3D scanning"dla zespołu: Zbigniew Szczepański, Marek Macko, Joanna Nowak - Wydział Mechatroniki, Dariusz Mikołajewski - Instytut Informatyki
 • Wyróżnienie za najlepszy wynalazek na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show - IWIS 2019) za "Developing of technology for creating polyurethane breast prostheses based on 3D scanning" dla zespołu: Zbigniew Szczepański, Marek Macko, Joanna Nowak - Wydział Mechatroniki, Dariusz Mikołajewski - Instytut Informatyki
 • Brązowy medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show - IWIS 2019) za Hand exoskeletondla zespołu: Izabela Rojek, Dariusz Mikołajewski - Instytut Informatyki, Jakub Kopowski - Wydział Psychologii, Marek Macko - Wydział Mechatroniki
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2018 w kategorii "Nauka, badania i postęp techniczny" (zespołowo)
 • Złoty medal na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 w Katowicach za "Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami" międzyuczelnianego zespołu naukowców w składzie: dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Grand Prize od delegacji Rumunii na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 w Katowicach za "Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami" międzyuczelnianego zespołu naukowców w składzie: dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Srebrny medal na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 w Katowicach za "Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia" międzyuczelnianego zespołu naukowców w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski - Zakład Teleinformatyki, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Emilia Mikołajewska - Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na "Giełdzie TOP Wynalazków Nagrodzonych w 2018 na międzynarodowych targach wynalazczości" za „Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem siły kończyn górnych" zespołu badawczego w składzie: prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Collegium Medicum UMK oraz prof. Mariusz Kaczmarek, prof. Marek Macko, dr Dariusz Mikołajewski, mgr inż. Zbigniew Szczepański z IMiIS WMFiT UKW w Bydgoszczy
 • Wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 (X edycja) w kategorii "Jednostka naukowa / Zespół badawczy" za "Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia" dla międzyuczelnianego zespołu: dr inż. Dariusz Mikołajewski - Zakład Teleinformatyki, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Emilia Mikołajewska - Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show IWIS 2018 za "Wkład do wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami" zespołu naukowców, w którego skład wchodzą: dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Grand Prix (zespołowo) na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda Platynowa wraz z dyplomem Ministra Inwestycji i Rozwoju (zespołowo) na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda Specjalna przyznana przez delegację Chorwacji (zespołowo) na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2017 w kategorii "Nauka, badania i postęp techniczny" (zespołowo) za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Nagroda International Federation of Inventors' Associations (IFIA) na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych” dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 w kategorii Jednostka naukowa/Zespół badawczy za za „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych" dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
 • Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 (organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.) w kategorii Nauka za „Opracowanie koncepcji oraz wdrożenia innowacyjnej metody wytwarzania sztucznych narządów na podstawie cech anatomicznych pacjenta” (autorzy: Marek Macko, Dariusz Mikołajewski, Zbigniew Szczepański).
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii "Nauka, badania naukowe i postęp techniczny" za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrowski).
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zespołowo) na 23. Giełdzie wynalazków nagrodzonych medalami na międzynarodowych wystawach w 2015 r. za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrowski).
 • Złoty medal (zespołowo) na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrkowski).
 • Puchar Przewodniczącego Jury (zespołowo) na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w Krakowie za "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrkowski).

 

Rektora UKW:

 • Dwie Nagrody Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za osiągniecia naukowe w roku akademickim 2020-2021
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za działalność  organizacyjną w roku 2020
 • Dyplom za wynalazek o wysokim potencjale komercjalizacyjnym za Egzoszkielet na rękę
 • Dyplom za wynalazek o wysokim potencjale komercjalizacyjnym za Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem siły kończyn górnych
 • Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego III stopnia za działalność naukowo-badawczą w roku akademickim 2018-2019.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za działalność dydaktyczną w roku akademickim 2018.
 • Wyróżnienie (indywidualne) Rektora UKW za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w roku akademickim 2015/16.
 • Wyróżnienie (zespołowe) Rektora UKW za wybitne osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/16 (zespół: Jacek Czerniak, Dariusz Mikołajewski, Piotr Prokopowicz).
 • Wyróżnienie (indywidualne) Rektora UKW za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/15.